ADLİ SİCİL KAYDININ(SABIKA KAYDI) VE GBT'NİN(GENEL BİLGİ TARAMASI) SİLİNMESİ?

1- Adli Sicil Kaydının Silinmesi?

Yapılan yargılama neticesinde kesinleşmiş olan cezalar, vatandaşların adli sicil kaydını oluşturmaktadır.

-Hapis cezaları adli sicil kaydına işlenir.

-Adli para cezaları adli sicil kaydına işlenir.

-Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma(meslek ve sanatın yasaklanması, sürücü belgesinin geri alınması) adli sicil kaydına işlenir.

-İdari para cezaları ve disiplin cezaları adli sicil kaydına işlenmez.

-Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları ise kendisine has şekilde adli sicil kaydına işlenir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararları sadece mahkeme, hakim ve cumhuriyet savcısı tarafından istenmesi halinde sicil kaydı olarak verilmektedir. Bunun dışındaki, normal adli sicil kaydında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları görünmemektedir.

2- Adli Sicil Kaydının Silinmesi?

Cezaların ve güvenlik tedbirlerin bütün sonuçlarıyla ortadan kalkması yahut infazın tamamlanması ile adli sicil kaydı silinmektedir. Adli para cezalarında ise adli para cezasının ödendiği tarih itibariyle adli para cezaları silinebilmektedir.

Ancak adli sicil kaydının silinmesi durumunda, Adli Sicil Arşiv Kaydı silinmemektedir. Bu iki kavram birbirinden farklı olmakla birlikte kayıtların silinme prosedürleri de birbirinden farklıdır. Adli sicil kaydından silinen mahkumiyet hükümleri, adli sicil arşiv kaydına kaydedilir. Adli sicil arşiv kaydının silinmesi için ise belirli şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.

Arşiv kaydına alınmasından itibaren, arşiv kaydı 5 yıl sonra silinir. Ancak bununla birlikte infazın tamamlanmasından sonra kişi, belirli haklardan yoksun bırakılmış ise mahkemeye yapılan başvuru ile kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 15 yıl geçmesi ile birlikte arşiv kaydı silinebilir. Mahkemeye başvuru yapılmamış ve bu hususa ilişkin karar alınmamış ise 30 yıl geçmesiyle birlikte arşiv kaydı silinmektedir.

3- GBT kaydı nedir? GBT kaydı nasıl silinir?

Kolluk tarafından tutulan ve haklarında soruşturma yahut kovuşturma yürütülen kişilere ilişkin kayıtların girildiği bilgi sistemdir. Soruşturma aşamasında, gözaltı, yakalama, tutuklama yahut yurt dışına çıkma yasağı vb. gibi bir takım hususların olması durumunda bilgileri içeren işbu kayıtlar, sisteme girilmektedir. Kişinin, genel bilgi taraması yani halk dilinde bilinen GBT kaydının silinmesi için ilgili suçla alakalı Cumhuriyet Savcılığının takipsizlik kararı vermiş olması veya kişi hakkındaki tedbirlerin ortadan kalkması gerekmektedir. Kovuşturma aşamasında ise beraat, düşme vb. durumlarda GBT kaydı silinmektedir.

Bunun haricinde davanın zamanaşımı ile ortadan kalkmasına karar verilmiş olması ya da ceza verilmesine mahal yoktur şeklinde mahkeme kararının verilmesi ve kesinleşme şerhi verilmesi halinde ilgili ilçe emniyet müdürlüğü ya da jandarma birliklerinin GBT birimlerine kişi mahkeme kararlarını ibraz ettiği durumda GBT Kaydı silinmektedir. Adli sicil kaydınızın, Adli sicil arşiv kaydınızın, GBT (Genel Bilgi Tarama) kayıtlarınızın silinmesi için iletişim numaramızdan irtibata geçmeniz durumunda hukuki danışmanlık verilebilecektir. 

Av. ÖMER FARUK EROL