Anlaşmalı Boşanma Davası Ve Sonrasında Velayet?

Anlaşmalı boşanma davasının protokolü hazırlanırken taraflar boşanmanın fer’i niteliğinde olan; nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı, ziynet eşyaları gibi hususları tek tek belirlemelidir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde taraflar müşterek çocukların velayetine ilişkin hususları da imza altına alırlar. Taraflar ortak velayet kararlaştırabileceği gibi velayetin anne veya babada kalmasına da karar verebilirler. Ancak verilen bu kararın kamu düzenine yahut çocuğun üstün yararına aykırı olmaması gerekir. Mahkeme bu hususa ilişkin bir aykırılık görmesi durumunda  hakim velayet konusunda farklı bir karar verebilir. 

Anlaşmalı boşanma davası kesinleştikten sonra velayet davası açılabilmesinin önünde herhangi bir kanuni engel bulunmamaktadır. Velayet hususuna ilişkin anlaşmalı boşanma davasından verilen mahkeme kararları ileride değişebilecek koşullara istinaden dava konusu yapılabilir.

Bu davanın açılması için kanunen herhangi bir süre öngörülmemiştir. Çocuk ergin olana kadar taraflar isterlerse bu davayı açma imkanına sahiptirler. Ancak bu dava açan tarafın davanın açılmasında değişen koşullar ve çocuğun üstün yararı konusunda haklı sebepleri bulunması gereklidir. Eğer bu koşulların mevcut olduğu düşünülüyorsa anlaşmalı boşanma davsı kesinleştikten sonra velayet davası açılmasından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Hakim değişen koşullar ve çocuğun üstün yararını baz alarak velayete ilişkin yeni bir hüküm tesis edebilecektir. 

AV. ÖMER FARUK EROL