Anlaşmalı Boşanma Davasında Maddi Ve Manevi Tazminat?

Anlaşmalı boşanma davasının protokolü hazırlanırken taraflar boşanmanın fer’i niteliğinde olan; nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı, ziynet eşyaları gibi hususları tek tek belirlemelidir.

Daha sonrasında anlaşılan hususlarda yeniden talepte bulunmak belirli istisnalar dışında mümkün değildir. Çünkü böyle bir durumda tarafların boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin aralarındaki ihtilafı nihai olarak çözdükleri ve ilişkilerini tasfiye ettikleri kabul edilir.

Bu nedenle maddi ve manevi tazminat kalemlerinin de talep edilecek olması durumunda protokole eklenmesi ve mahkemenin de vereceği hükümde yer alması gerekmektedir. Karşılıklı istemin olmaması durumunda ise birbirlerinden karşılıklı olarak maddi ve manevi tazminat adı altında herhangi bir talepleri olmadığı protokolde açıkça belirtilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma davası velayet dışındaki hükümler kısmi istisna olmak üzere tamamiyle tarafların anlaşmalarına dayanmaktadır. Bu nedenle taraflar birbirlerinden maddi ve manevi tazminat adı altında bir takım bedeller talep edebilirler ve bu bedelleri de anlaşmalı boşanma protokolüne ekleyebilirler. Boşanmanın mali sonuçları ilişkin  bu talepler de mahkeme tarafından dikkate alınarak hüküm verilir.

Taraflar eğer maddi ve manevi tazminat adı altında birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmazlar ve bu şekilde anlaşmalı olarak boşanırlarsa hüküm kesinleştikten sonra artık birbirlerinden işbu sona eren evliliğe ilişkin olarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulunamazlar.

Taraflar anlaşmalı boşanma esnasında aynı zamanda boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin aralarındaki ihtilafı da çözmüş olmaktadırlar. Bu nedenlerle maddi ve manevi tazminat talebi olan tarafların hak kayıplarına sebebiyet vermemek için bunu mutlaka protokolde belirtmesi ve hüküm altına aldırması gerekmektedir. Tarafların anlaşmalı boşanma davası kesinleşene kadar taleplerinden rücu hakkı bulunduğu da unutulmamalıdır.

AV. ÖMER FARUK EROL