Ortaklığın Giderilmesi Davası Taşınmaz Satış İşlemleri?

Hisseli arsalar hisseye paydaş olan yani hissedar olanlardan birine satılabileceği gibi ayrıca hissedar olmayan herhangi bir 3.kişiye de satılabilir. Hissedar olanlardan biri kendi hissesini satmaya karar verirse bu hisseyi astın almak için diğer hissedarların öncelikli satın alma imkanı vardır. (Ön alım hakkı çerçevesindde) Önceden almayacaklarına dair beyan verilse bile bu ön alım hakkını ortadan kalkmamaktadır.
 

T.C. YARGITAY Hukuk Genel KuruluE:2003/6-514 K:2003/512 T:24.09.2003 

Taraflar arasındakı "ortaklığın giderilmesi" davasından dolavı yaPılan yargılama sonunda;Paylaşma davaları, paylı ve elbirliği mülkiyetine konu mallarda paydaşlar ya da ortaklar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren, birlikte mülkiyetten ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı yanlar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Dava açma yetkisi, paylı mülkiyette paydaşa,elbirliği mülkiyetinde ortağa aittir. Paydaşlardan veya ortaklardan biri yalnız başına dava açabileceği gibi birden fazla paydaş veya ortak da dava açabilir. Paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyetinin bir arada bulunması halinde paydaş veya ortaklardan biri veya bir kaçı dava açabilirler. Husumet de davacı dışında kalan paydaş veya ortaklara yöneltilir.
------------- 

Satış sureti ile ortaklığın giderilmesine ilişkin karar kesinleştiğinde gerekli masrafların yatırılması üzerine kararı veren mahkemenin kalem müdürlüğü satış memuru olarak satış işlemlerini yapacaktır. Satış yapılmadan önce mutlaka keşif sureti ile yeniden kıymet takdiri yapılır ve bu kıymet takdirine göre satış ilanı hazırlanır. Satış ilanının, satıştan en az bir ay evvel, ulusal bir gazetede yayınlanması da kesin bir kuraldır. İşlemlerin tamamlanması ile Satış Memurluğu, açık arttırma ile satışı gerçekleştirir. Açık arttırmada bu değerin en az %50'sini teklif eden ve artı %18'lik KDV'yi ödeyen kişiye satış yapılır. Devlet de bu işlemden satış bedelinin yaklaşık %11'i oranında vergi alır. Daha sonra da bedel payları oranında paydaşlara dağıtılır.

AV. ÖMER FARUK EROL