SOSYAL MEDYADA HAKARET SUÇU VE CEZASI?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde: Hakaret; onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz ve davranış; sövme, sövgü, küfretme, namus, onur ve kişiliğe yapılan her türlü saldırı; tahkir, aşağılama, onur kırma, onuruna dokunma; aşağılama, istihkar ve tenzil; tezyif ise bir şeyi değersiz, adi, bayağı, aşağılık göstermeye çalışma, küçültmek isteme, alay etme ve eğlenme olarak açıklanmıştır.

Çok fazla kişinin duyabileceği kalabalık bir alanda bu hakaretin gerçektirilmesi, sosyal medyada yahut radyo veya televizyon yayınlarında hakaretin gerçekleştirilmesi durumunda aleniyet unsurunun gerçekleştiğinden söz edilebilecektir. Twitter, Facebook, İnstagram vb. Diğer sosyal medya mecralarında hakaret içeren fiillerde bulunulması durumunda aleniyet unsurunun gerçekleşeceği ve kişilerin hakaret fiilin basit haline nazaran daha yüksek miktarda cezalar ile karşılaşabileceği unutulmamalıdır.

Hakaret fiili ve bu filler nedeniyle yapılan yargılamaların çoğu günümüzde sosyal medya üzerinden  gerçekleşmektedir. Yine internet ortamı, sosyal medya yahut diğer iletişim araçları (mobil arama, whatsapp, sms, e-mail vb) hakaretlerde mağdur doğrudan hedef alınmışsa ve mağdurun kendisine bu hakaret gerçekleştirilmişse huzurda hakaret suçu oluşacaktır. Ancak mağdura hakaret içeren yazı veya mesajlar bir başkasına özel olarak gönderilmiş ise burada gıyapta hakaret unusur kıyasen uygulanacaktır. Kişinin kendi sayfasında yahut sosyal medya hesaplarında hakaret unsurunu aleni bir şekilde gerçekleştirmesi durumunda ise huzurda hakaretin aleni bir şekilde gerçekleşeceği konusunda tereddüte yer yoktur.