ÜRÜN YERLEŞTİRME, VİRAL REKLAM ve İNFLUENCER REKLAMLARINA İLİŞKİN YAPTIRIM VE CEZALAR?

Sosyal medyada çok sık rastlanan ürün yerleştirme, viral reklam ve influencer reklamlarına ilişkin olarak; Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından bazı ünlü isimlere, yüklü miktarda idari para cezası verilmiştir. Karar içeriği incelendiğinde, kurul tarafından yapılan değerlendirilmelerde ihlal olarak tespit edilen hususlar şunlardır:

  1. Tüketicilerin, bilimsel olarak doğruluğu tespit edilmemiş konularda aldatılıp yanıltıldığı,
  2. Reklamı yapılan ürünlerin kullanılarak etkilerinin bizzat deneyimlendiği şeklinde algı oluşturulduğu ve bu durumun aldatıcı, yanıltıcı ve aynı zamanda Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin Tanıklı Reklamlar'a ilişkin hükümlerine aykırı olduğu,
  3. Sosyal Medya hesaplarında yayınlanan bu tanıtımlarda, açıkça reklam olduğu hususunun da belirtilmemesi nedeniyle Reklam Mevzuatında yer alan Örtülü Reklam'a ilişkin ihlal edildiği, kişilere uygulanan idari para cezalarının gerekçesi yapılmıştır.
    Değişen dünya düzeni ve marketing stratejileri dikkate alındığında denetimler ve incelemelerin arttırılacağı öngörülmekle birlikte bu konularda mevzuat hükümlerine uyulması, gerekirse bu konularda uzman avukatlardan destek alınması kişilerin müeyyidelere uğramaması açısından önem arz etmektedir.